Agroalimentaria do Eume retoma o funcionamento dos grupos de consumidores nas comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Betanzos, Mariñas e A Coruña.
A Asociación Agroalimentaria do Eume é unha entidade de tenta impulsar e promover o sector primario da nosa zona, a través da comercialización dos produtos dos seus asociados reducindo o número de intermediarios, para poder ofrecer uns prezos máis xustos aos que producen.
Agroalimentaria do Eume aglutina diversos produtos elaborados, criados ou producidos no noso entorno. Traballamos produtos de horta convencional e ecolóxica, cárnicos da Asociación Monte Forgoselo, lácteos da Cooperativa da Capela, repostería artesanal de As Pontes, conservas, licores e viños, produtos de comercio xusto….

 

Esta páxina actualízase semanalmente en función das disponibilidades, variando principalmente os produtos de tempada. Este listado ampliarase no futuro con outros produtos en función do que suxeran os propios consumidores, tendo prioridade nesta ampliación da oferta en os produtos ecolóxicos e de calidade: aceites, conservas, legumes, cereais, fariñas,…
A folla de excel cos produtos dispoñibles semana enviarase os xoves de cada semana, podéndose enviar os pedidos ata o luns ás 16.00 h. Sempre enviaremos un correo electrónico confirmando a recepción dos pedidos. Os pedidos entregaranse no lugar e hora convidos os mércores e xoves da mesma semana.
Existen dúas posibilidades para formar parte dos grupos de consumidores:
Por unha banda o modo de funcionamento que utilizabamos anteriormente, recibindo semanalmente un correo electrónico que incluira un arquivo de excel cos produtos dispoñibles, e enviando o pedido ao noso correo electrónico. Se os pedidos teñen un importe igual ou superior a 20 €, levámolo a casa ou á direción que se nos indique sen gastos de envío. Se o pedido fose inferior a 20 € aplicaríase un coste de envío de 2 €.
Por outra banda calquera persoa pódese asociar á Agroalimentaria do Eume como consumidor, o que implicaría un compromiso de consumo mensual mínimo de 30 €, formalizado a través dun formulario de inscrición vinculado a domiciliación bancaria, que ten coma vantaxe un desconto do 5 % en todas as súas compras, sendo igual o modo de funcionamento á hora de facer os pedidos.
En calquera dos dous casos, para realizar un pedido hai que cubrir a folla de excel coas cantidades desexadas de produto, gardalo no ordenador e envialo por e-mail a pedidos@agroalimentariadoeume.org. Os pedidos pódense facer tamén por teléfono chamando aos teléfonos 981 440 668 ou 699 556 438. Os pedidos poden ser individuais ou colectivos (resultando así máis doado chegar aos 20 € necesarios para non pagar gastos de envío), indicando que pide cada un dos usuarios do colectivo para diferenciar os produtos á hora preparar os pedidos de maneira individual.
Se queredes ampliar esta información, ou tedes calquera dúbida podedes contactar connosco a través do correo electrónico pedidos@agroalimentariadoeume.org, e dos teléfonos 981 440 668 e no 699 556 438.