galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 7 de 7


EIXO 2: ESTRATEXIAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVEMENTO RURAL, INTEGRADAS, DE CARÁCTER PILOTO

PROGRAMA C1. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCAIS

PROGRAMA C2. MARCA TERRITORIAL DE CALIDADE PARA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

PROGRAMA C3. MELLORA INTEGRAL DE NÚCLEOS RURAIS

PROGRAMA C4. PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA C5. RUTA DOS ANDRADE

PROGRAMA C6. O CAMIÑO DE SANTIAGO

PROGRAMA C7. BARROCO E MEGALITISMO

PROGRAMA C8. DESENVOLVEMENTO DE ZONAS RURAIS CON PRESENCIA DE PARQUES NATURAIS

PROGRAMA C9. ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DO TERRITORIO

PROGRAMA C10. PARTICIPACIÓN NA REDE RURAL DE MULLERES EMPRENDEDORAS