galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 6 de 7 pagina siguienteESTRATEXIA 5: DESENVOLVEMENTO DAS PEMES E DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DO TERRITORIO
PROGRAMA 5.1: APOIO ÁS NOVAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS

Medida 5.1.1: Accións de promoción de novos proxectos

PROGRAMA 5.2: MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DO TERRITORIO

Medida 5.2.1: Difusión das novas tecnoloxías da información entre as empresas e a poboación do territorio
Medida 5.2.2: Centro de servizos empresariais compartidos
Medida 5.2.3: Centro de negocios; integración co viveiro de empresas
Medida 5.2.4: Apoio ao desenvolvemento das enerxías alternativas

PROGRAMA 5.3: VALORIZACIÓN DE COÑECEMENTOS E PRODUTOS

Medida 5.3.1: Recuperación e impulso de actividades vinculadas ao territorio: canteiría, cerámica e artesanía

ESTRATEXIA 6: RECURSOS HUMANOS: MELLORA DA FORMACIÓN E FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA 6.1: FOMENTO DO EMPREGO

Medida 6.1.1: Actuacións dirixidas ao fomento do emprego

PROGRAMA 6.2: ACCIÓNS FORMATIVAS

Medida 6.2.1: Incremento do nivel de autoestima da poboación do territorio
Medida 6.2.2: Facilitar, vía formación, a creación de empresas innovadoras
Medida 6.2.3: Programas formativos dirixidos ao sector agro-gandeiro
Medida 6.2.4: Actuacións formativas dirixidas ao sector turístico