galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 5 de 7 pagina siguienteESTRATEXIA 4: DESENVOLVEMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO

PROGRAMA 4.1: CREACIÓN DE "EUMETURISMO"

Medida 4.1.1: Creación do ente de xestión turística "Eumeturismo"

PROGRAMA 4.2: MELLORA DA OFERTA DE ALOXAMENTOS

Medida 4.2.1: Investimentos en aloxamentos de calidade de promoción privada
Medida 4.2.2: Ampliación da rede de aloxamentos de promoción pública
Medida 4.2.3: Ampliación da rede de aloxamentos temáticos "Casas do Eume"
Medida 4.2.4: Liña de axudas para a adaptación á normativa vixente da oferta non regularizada

PROGRAMA 4.3: MELLORA DA OFERTA DE RESTAURACIÓN

Medida 4.3.1: Ampliación e consolidación das “Cantinas do Eume”
Medida 4.3.2: Liñas de axuda para a mellora de establecementos de restauración

PROGRAMA 4.4: DESENVOLVEMENTO DE OFERTA COMPLEMENTARIA

Medida 4.4.1: Apoio a pequenas empresas que ofrezan servicios de carácter lúdico ou deportivo
Medida 4.4.2: Apoio a actividades promovidas por entidades públicas, asociacións e clubes
Medida 4.4.3: Creación de museos de carácter etnográfico que sirvan para o coñecemento e promoción da cultura do territorio
Medida 4.4.4: Iniciativas de achegamento da poboación ás explotacións agrarias da comarca

PROGRAMA 4.5: SERVICIOS DE APOIO

Medida 4.5.1: Creación de puntos de información turística
Medida 4.5.2: Plan integral de sinalización turística

PROGRAMA 4.6: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDADE

Medida 4.6.1: Implantación de sistemas de calidade en aloxamentos e restauración