galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 4 de 7 pagina siguienteESTRATEXIA 3: MELLORA E DIVERSIFICACIÓN DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIOS E FORESTAIS


PROGRAMA 3.1: DESENVOLVEMENTO E VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CALIDADE

Medida 3.1.1: Creación da marca territorial de calidade “Productos do Eume”
Medida 3.1.2: Apoio ás asociacións de productores para o establecemento de canales de comercialización conxunta e a realización de accións comúns de promoción
Medida 3.1.3: Promoción e desenvolvemento da apicultura
Medida 3.1.4: Aproveitamento e posta en valor da riqueza micolóxica do territorio
Medida 3.1.5: Mellora da producción e comercialización de productos de repostería típicos
Medida 3.1.6: Desenvolvemento da producción e comercialización de queixo.
Medida 3.1.7: Valorización dun producto vinculado á tradición gandeira da comarca: o requeixo
Medida 3.1.8: Mellora da producción e comercialización do "grelo de Monfero"
Medida 3.1.9: Fomento da producción e mellora da comercialización da carne de vacún de calidade
Medida 3.1.10: Fomento da agricultura e a gandeiría ecolóxicas
Medida 3.1.11: Apoio á producción e comercialización de flores e plantas ornamentais
Medida 3.1.12: Apoio a outras iniciativas novidosas que contribúan á diversificación da producción agraria do territorio