galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
Plan estratéxico
Desenvolvemento 00-07
pagina anterior páxina 3 de 7 pagina siguienteESTRATEXIA 2: CONSERVACIÓN E MELLORA DOS VALORES PATRIMONIAIS E MEDIOAMBIENTAIS DO TERRITORIO

PROGRAMA 2.1: INTERVENCIÓNS EN TORNO Á LIÑA TEMÁTICA "DO NEOLÍTICO Á CULTURA CASTREXA"

Medida 2.1.1: Realización selectiva de escavacións arqueolóxicas e sinalización
Medida 2.1.2: Ordenación e difusión de achádegos

PROGRAMA 2.2: INTERVENCIÓNS EN TORNO Á LIÑA TEMÁTICA "OS ANDRADE"

Medida 2.2.1: Valorización de construccións e espacios vencellados á familia Andrade

PROGRAMA 2.3: INTERVENCIÓNS EN TORNO Á LIÑA TEMÁTICA "O BARROCO: MOSTEIRO DE MONFERO"

Medida 2.3.1: Actuacións no Mosteiro de Monfero
Medida 2.3.2: Creación dunha "ruta do Barroco"

PROGRAMA 2.4: INTERVENCIÓNS EN TORNO Á LIÑA TEMÁTICA "O HOME E O MEDIO"

Medida 2.4.1: Elaboración de plans piloto de mellora integral de nucleos rurais
Medida 2.4.2: Recuperación e mellora de espacios naturais de interese

PROGRAMA 2.5: INTERVENCIÓNS EN TORNO Á LIÑA TEMÁTICA "A FORZA DA AUGA"

Medida 2.5.1: Recuperación das marxes do río Eume ao seu paso pola vila de As Pontes
Medida 2.5.2: Recuperación doutros entornos fluviais
Medida 2.5.3. Rehabilitación de muíños e outras construccións de interese

PROGRAMA 2.6: PARQUE TEMÁTICO DA ENERXÍA

Medida 2.6.1: A Casa da Enerxía
Medida 2.6.2: Creación de Rutas da Enerxía

PROGRAMA 2.7: ARTICULACIÓN DO PLAN CO PARQUE NATURAL "FRAGAS DO EUME"

Medida 2.7.1: Conectividadeambiental entre as Fragas do Eume e outros espacios naturais de interese
Medida 2.7.2: Fomento dun aproveitamento turístico sostible do Parque Natural
Medida 2.7.3: Planificación e coordenación xeral das actuacións que afecten ao Parque Natural. Estímulo da participación da poboación local