galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
novas
Asamblea Xeral de Euroeume
Asamblea Xeral de Euroeume
15/06/2009
O día 16 de xuño, ás 19.30 horas, celebrarase, na Casa da Cultura da Capela, a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación Euroeume. A orde do día é a seguinte:


1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da anterior Asamblea Xeral.
2.- Explicación e aprobación, se procede, das Contas Anuais do ano 2.008.
3.- Aprobación, se procede, da liquidación do Orzamento do ano 2.008.
4.- Aprobación, se procede, do Orzamento para o ano 2.009.
5.- Información do Presidente.
6.- Rogos e preguntas.

Posteriormente ás Contas Anuais presentarase o video documental "EuroEume Programa Leader +", que recolle un resumo do que foi o programa a través de entrevistas con directivos da asociación e promotores de proxectos subvencionados por EuroEume no periodo 2002-2008.

Ao final do acto ofrecerase unha desgustación dos produtos da Agroalimentaria do Eume.