galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
novas
Todas
pagina anterior páxina 7 de 13 pagina siguiente
09/12/2009
As xornadas centraranse nas temáticas do Comercio Xusto, Consumo Responsable e Turismo Solidario, e contan coa colaboración da Cooperativa Armeria e da Asociación de Empresarios SEARA.

En primeiro lugar celebrarase unha xornada sobre Consumo Responsable e Comercio Xusto, dedicada ás asociacións e persoas interesadas do territorio. Esta primeira sesión terá lugar o venres 11 de decembro, na Biblioteca Municipal de As Pontes a partir das 19.00 horas. A sesión estará dirixida por Clara Raposo González, da Cova da Terra de Lugo, e consisitirá na presentación de diversas experiencias nestes campos así como na organización dun obradoiro para que as persoas asistentes poidan mellorar o seu coñecemento destes conceptos.

Ler máis
09/12/2009
Esta orde, publicada o pasado 30 de novembro, ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor dos gandeiros afectados polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensalos polos danos ocasionados no seu gando.

Beneficiarios:
Poderanse acoller a estas axudas os propietarios de gando afectado por ataques de lobos dentro da comunidade autónoma.

Prazo de presentación de solicitudes:
As solicitudes de axuda correspondentes aos danos producidos entre o 1 de outubro de 2009 e a entrada en vigor desta orde, cursaranse ata o 9 de xaneiro de 2010.
Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, a presentación das solicitudes de axuda deberase de facer dentro do mes seguinte ao de produción do dano.


Ler máis
09/12/2009
A Consellería de Medio Rural publicou o pasado 30 de novembro a orde pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2010

Poderán ser obxecto das axudas, de acordo coa normativa comunitaria, aquelas actividades ou investimentos que estean recollidos no programa nacional e encamiñados a:
a) Prestar información e asistencia técnica: asesoramento e formación de apicultores, formación de persoal de centros de envasamento e de laboratorios de organizacións apícolas, técnicas apícolas, divulgación.
b) Loita contra a varroase, actividades inexcusablemente ligadas a un programa sanitario supervisado por un veterinario responsable da súa correcta aplicación e funcionamento: asociacións de defensa sanitaria, custos de tratamentos químicos autorizados que non sexan subvencionados doutro xeito, métodos de loita biolóxica, mellora das condicións de tratamento das colmeas.
c) Racionalizar a transhumancia: identificación das colmeas e dos marcos, investimentos en equipamentos de uso exclusivo para manipulación de colmeas, divulgación de boas prácticas de transhumancia, acondicionamento de espazos, seguro de danos e responsabilidade civil.
d) Apoio á repoboación da cabana apícola: programa de cría de raíñas autóctonas para a renovación do censo que incluirá a produción de núcleos e a distribución a outros apicultores, reposición de baixas con enxames autóctonos.

Beneficiarios:
Poderán optar ás medidas da axuda prevista no artigo 2º:
a) Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
b) Cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica de seu, integradas na súa maioría por apicultores que cumpran os requisitos da letra a).

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 9 de xaneiro de 2010

Ler máis
21/10/2009
Como cada ano, o 1 de novembro celébrase nas Pontes a “Feira dos Fungos e Cogumelos”. Na súa vixésima edición repartiranse máis de mil euros en premios entre os participantes do concurso á mellor cesta de setas. A partir do día 26 de outubro, ata as 11.00 horas do mesmo día da feira será posible anotarse para participar neste certame que pretende fomentar o interese polo mundo da micoloxía e, sobre todo, polas especies que podemos atopar pola zona.

Ler máis
30/09/2009
O día 29 de setembro publicáronse as axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución dos custos de produción.

Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas físicas e xurídicas titulares de explotacións leiteiras que cumpran os requisitos recollidos no artigo 3 e que acometan investimentos que supoñan unha mellora da competitividade da súa explotación.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 29 de outubro de 2009


Ler máis
06/08/2009
O Concello de Moeche ven de convocar unha praza de animador deportivo con carácter temporal. As persoas interesadas poden descargar a convocatoria do arquivo adxunto a esta nova, ou na páxina web do concello: www.moeche.es/

Ler máis
06/08/2009
O Concello de Cabanas está a levar adiante un concurso-oposición para provisión con caracter de interinidade dunha praza de arquitecto superior.
As bases do concurso pódense descargar na páxina web do Concello, ou no arquivo adxunto a esta nova.

Ler máis
05/08/2009
O concello de San Sadurniño ven de convocar dúas prazas laborais temporais. Por unha banda convocouse unha plaza de técnico de orientación laboral. A contratación será por 6 meses. Todas as persoas interesadas poden descargar as bases das convocatorias nesta mesma páxina ou na páxina web do Concello
Por outra banda convócase tamén unha plaza de técnico deportivo, cunha duración de 1 ano. As bases desta plaza publicáronse no bop, e podedes acceder á información puslsando aquí, ou visitando a web do concello


Ler máis
03/08/2009
Publicado por La Voz de Galicia

El Concello de San Sadurniño aposta por recuperar o comercio sen intermediarios. Por iso, o vindeiro sábado celebrará o que será a primeira edición da Feira Rural.

A iniciativa nace coa intención de concienciar achega do desenvolvemento sostible, promover os valores rurais do Concello e do resto da comarca como fonte esencial de avance e benestar, ser un punto de encontro multisectorial e, para rematar, organizar actividades de lecer.

Ler máis
26/06/2009
Esta Feira, que se celebrará durante a mañá do sábado día 27 no Parque de Marte da cidade herculina, pecha as Xornadas de Consumo consciente organizadas pola Asociación de Veciños de Monte Alto.

Agroalimentaria do Eume levará a esta feira unha representación dos mellores produtos do noso territorio e promocionará as canles curtas de comercialización, que eliminan intermediarios do proceso, permitindo pagar uns prezos mais xustos aos produtores.

As xornadas comezan o día 24, cunha charla e un obradoiro sobre consumo responsable. O día 25 será o turno da agricultura ecolóxica, con charlas e obradoiros. A temática do día 26 centrarase na soberanía alimentaria e os perigos que implican os tranxénicos para a mesma. Esta semana chea de actividades pecharase o día 27 coa celebración da feira.Ler máis