galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
novas
Cursos de Impacto Ambiental, Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética.
Cursos de Impacto Ambiental, Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética.
25/04/2011
Dentro do proxecto ECOEUME, Euroeume organiza dúas accións formativas gratuitas para traballadores en activo en materia ambiental. Os temas a tratar nos cursos céntranse no impacto ambiental das actividades, xestión de residuos, enerxías renovables e eficiencia enerxética.

Información e inscrición en:
Rúa Capela, 21 baixo. 15320 As Pontes
Tlf: 981 440729/ 981 440668
E-mail: info@euroeume.org
Web:http://ecoeume.euroeume.org

Período de inscrición aberto ata 2 días antes do inicio de cada curso.

Acción gratuita cofinanciada polo FSE

Os cursos constan de 4 módulos, e impartiránse 4 días á semana en horario de 16 a 20 horas en SEARA, no Polígono de Penapurreira en As Pontes.
As datas dos cursos son as seguintes:

-Curso FP1: do 2 ao 5 e do 9 ao 12 de maio
-Curso FP2: do 16 ao 19 e do 23 ao 26 de maio

Os requisitos para poder acceder o curso é ser traballador en activo.
Unha vez inscrito a documentación a aportar é:
-fotocopia do DNI
-para acreditar que é traballador en activo, é necesario presentar un dos seguintes documentos:

-Nómina de un dos últimos meses.
-TC2, dos últimos 3 meses.
-Vida laboral.
-Contrato de traballo.
Para autónomos:
-Xustificante do pago da cuota de autónomos