galego*castellano*english*english
localización produto do eume Diputación Coruña Leader Plus Euroeume
novas
Proxecto Novos horizontes: posta en marcha das primeiras parcelas demostrativas
Proxecto Novos horizontes: posta en marcha das primeiras parcelas demostrativas
26/09/2011
Durante este mes de setembro, en varios territorios participantes no proxecto de cooperación “Novos Horizontes” puxéronse en
marcha as primeiras parcelas demostrativas de nabiza para a obtención do “grelo”. Na nosa comarca existen dúas parcelas piloto localizadas en Naraío e nas Pontes.

As variedades locaiss utilizadas xa foran caracterizadas previamente pola Misión Biolóxica de Galicia, dependiente do CSIC, e as principais caracterísitcas eran a súa precocidade, rusticidade e assúas propiedades organolépticas, que lles confiren unhas características de grande interése para a súa comercialización

Realizouse tamén unha Guía técnica de cultivo que se pode descargar en: www.proyectonuevoshorizontes.blogspot.com/p/descargas.html