Normas
Para participar nestos foros hai que cumplir unha serie de normas de convivencia que en ningún momento pasaremos por alto:

1) Non se permitirán mensaxes que ameacen ou denuncien a algunha persoa.

2) Non se permitirán mensaxes que conteñan palabras fora de ton.

3) Non se permitirán imaxes pornográficas.

4) Calquera mensaxe que non cumpra estas regras será eliminado no momento en que se detecte.

5) Calquera usuario que non cumpra con estas simples normas, será avisado por dúas veces, e se reincide, eliminado do rexistro dos foros.